Contoh Rumah Tahan Gempa dengan Balutan Ferosemen

Retrofit / Perkuatan Rumah Tembokan Tahan Gempa dengan Lapisan Ferosemen

Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah

Hotel 1

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) Indonesia adalah LSM yang ikut menyebarluaskan cara perkuatan rumah rakyat di Palu mengikuti konsep yang dicetuskan oleh Dr. Teddy Boen. ADRA memberikan pelatihan teknik cara retrofit rumah dengan balutan lapisan ferosemen dan menganjurkan rakyat memperkuat rumah masing-masing secara swadaya.

Gerakan swadaya ini harus dijadikan budaya di daerah rawan gempa agar rakyat tidak terus menerus menganggap pemerintah yang wajib membiayai upaya perkuatan rumah agar tahan gempa. Diharapkan pemerintah bersama dengan LSM memberi bantuan pelatihan tentang cara-cara memperkuat rumah tinggal dengan balutan lapisan ferosemen di seluruh Indonesia.

ADRA Indonesia di bawah koordinator lapangan Bapak Samzon Purba dengan pengarahan dari Dr. Teddy Boen, telah banyak melakukan retrofit di berbagai Desa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, diantaranya Desa Maranatha; Desa Waturalele; dan Desa Rogo yang telah selesai dilaksanakan bulan September 2020.Rumah Arifin | Desa Rogo

Rumah Maelonja | Desa Waturalele

Rumah Rainafa | Desa Waturalele

Rumah Nafari | Desa Maranatha

Rumah Nepo | Desa Maranatha

Rumah Posi | Desa Maranatha

Rumah Saudi | Desa Maranatha